Exerciční centrum Božího Milosrdenství, Kabulassoke, Masaka

Pozemek na vrcholku kopce darovali otci Billovi v roce 2005 lidé, které Bůh skrze něj oslovil. V únoru 2008 požehnal otec Bill nový dům pro kněze. Vybudování a rozvoj tohoto místa byl svěřen otci Anthonymu.

V roce 2009 byl vysvěcen kostel Božího milosrdenství a následovala výstavba ubytovny a dalšího zařízení. Toto centrum nabízí obvyklé duchovní služby a exercicie.

Aktualizace z května 2018

Na toto pokojné místo byla před nedávnem zavedena elektřina, předtím se používala pouze solární energie. Centrum se dále vylepšuje. Dům pro kněze s pozemkem kolem byl oplocen a před ním vybudováno jakoby náměstíčko. Byla zřízena malá farma, kde se chovají krávy, kozy, vepři, slepice, králíci atd. Kávovníky zasazené v roce 2010 ohromně vyrostly a nesou hojnou úrodu. Ke stávající noclehárně bude navíc vybudován dům s pokoji pro kněze a zasvěcené osoby a další účastníky pobytových exercicií. Celoroční program Exercičního centra Božího Milosrdenství je zde.