Vincentinské exerciční centrum, Entebbe

"Miluji Ugandu a chci tady zemřít," často opakoval otec Bill a jeho přání se mu splnilo. Toto centrum vzniklo na pozemku, který otec Bill dostal v roce 2003. Dům pro kněze byl slavnostně otevřen a požehnán 19. června 2004.

Otec Bill byl velkým ctitelem Panny Marie a stále lidem rozdával zázračné medailky a přál si rozšířit mariánskou úctu po celé Ugandě. Za tímto účelem vystavěl Chrám Zázračné medailky, který byl slavnostně otevřen a požehnán 8. září 2007. A když si Pán otce Billa povolal, byl v tomto chrámu pohřben. Tento chrám měl kapacitu 200 lidí a sloužil věřícím necelých deset let. Potom musel být renovován, ale díky své nevhodné konstrukci (měl málo podpěrných sloupů) a málo kvalitnímu stavebnímu materiálu nebyla rekonstrukce povolena a chrám musel být stržen.

Nový a větší kostel se začal stavět na místě původního kostela nad hrobem otce Billa v dubnu 2017. Běžný program centra (adorace, zpovídání, duchovní rozhovory, růženec, Korunka k Božímu Milosrdenství, mše svaté, každodenní kázání Božího slova a celodenní duchovní program o sobotách) je zachován a probíhá ve stanu. Sobotní mše svaté jsou obětovány za lidi sdružené ve Společenství Eucharistie. Toto duchovní centrum řídí otec Anthony, který zde působil i v letech 2007 - 2008.

Aktualizace z května 2018

Nově postavený Chrám Zázračné medailky byl požehnán a slavnostně otevřen 21. října 2017. Je prostornější než původní kostel a je velmi přívětivý. Nádherně se tam modlí a přebývá s Pánem Ježíšem na přímluvu otce Billa. Areál centra byl pozměněn a zkrášlen. Při příležitosti 10. výročí úmrtí otce Billa 14. března 2018 požehnal P. Paul Ssemogerere, biskup diecéze Kasana Luweero, nový krucifix, jeskyni Božího Milosrdenství a mariánskou jeskyni. Celoroční program centra je zde.