Jak přispět

Působení otců Vincentinů ve východní Africe můžete podpořit modlitbou či finančně na účet č. 311666571/0300 (= soukromý účet otce Anthony, název účtu "Saji Vadakkemury George", nelze vystavit potvrzení pro daňové účely) nebo na účet č. 2100280037/2010 (= účet zapsaného spolku BABA YETU, IČ 22740562, potřebujete-li potvrzení pro daňové účely, uveďte kontakt na sebe).

Pán Bůh zaplať za jakoukoli Vaši pomoc!