Jak přispět

Působení otců Vincentinů ve východní Africe můžete podpořit modlitbou či finančně na na zapsaný spolek BABA YETU, IČ 22740562, účet č. 2100280037/2010. Potřebujete-li potvrzení pro daňové účely, uveďte kontakt na sebe.

Pán Bůh zaplať za Vaši pomoc jakoukoli formou!