Jak přispět

Působení otců Vincentinů ve východní Africe můžete podpořit modlitbou či finančně na účet č. 223511721/0300. Majitelem účtu je Saji Vadakkemury George (účet je veden na fyzickou osobu, nelze vystavit potvrzení pro daňové účely).

Potřebujete-li potvrzení pro daňové účely, zašlete svůj příspěvek na zapsaný spolek BABA YETU, 
IČ 22740562, číslo účtu 2100280037/2010 a uveďte kontakt na sebe.

Pán Bůh zaplať za Vaši pomoc jakoukoli formou!