Vincentinská misijní stanice Weruweru

Weruweru je krásná řeka tekoucí ze světoznámé hory Kilimandžáro. V roce 2015 byla otcům Vincentinům svěřena pastorační péče o zhruba sedm set rodin žijících na břehu této řeky. Jsou zde dvě místa - Weruweru and Chekereni - která dohromady fungují jako kvazi farnost v diecézi Moshi a brzy se stanou farností. V této misii obnovili Vincentini v Tanzánii praxi lidových misií, jež jsou efektivním způsobem evangelizace v tomto regionu. Jejich přáním je zřídit v Moshi středisko pro lidové misie a pokračovat v obnově této farnosti a jejích rodin.

Aktualizace z května 2018

Interiér kostela byl opraven, zejména byl vylepšen oltář a celý kostel byl vydlážděn. Dalším krokem bude rekonstrukce sakristie. Na tuto misijní stanici byla zavedena elektřina teprve před několika měsíci. Díky místní řece je okolí stanice pěkné a svěží, pěstuje se zde rýže a kokosové palmy. Jsou zde malé křesťanské komunity a otcové vincentini u nich vždy slaví mši svatou ve výroční den jejich patronů. V Chekereni bude postaven nový kostel.

Vincentini získali pozemek o velikosti čtyř akrů poblíž města Moshi. Stane se centrem pro lidové misie. S Boží pomocí zde bude letos postaveno pódium a kaple pro přímluvnou modlitbu.