Duchovní centrum, Lavington

Toto centrum vzniklo v roce 2003 a je otevřeno pro veřejnost denně kromě neděle, kdy lidé slaví mši svatou ve svých farnostech. Je zde ustavičná adorace a příležitost k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření. Každý večer se tu hodinu káže Boží slovo a slaví mše svatá. Každou sobotu je veřejnosti k dispozici celodenní duchovní program (modlitby, promluvy, zpovědi, duchovní rozhovory, adorace, mše svatá), který navštěvuje v průměru dva a půl tisíce lidí. V poledne dostanou účastníci zdarma lehký oběd. Poslední týden v měsíci zhruba tisíc lidí dojíždí na čtyřdenní exercicie.

Od roku 2006 slouží tento dům také jako "větší seminář" pro seminaristy. Tito seminaristé se v roce 2018 přestěhují do nového semináře ve městě Ngong.

Aktualizace z května 2018

Kapacita tohoto centra je omezená a plně se využívá na duchovní programy, exercicie a sobotní celodenní program. Zde je program tohoto centra na letošní rok.