Duchovní centrum, Lavington

Toto centrum vzniklo v roce 2003 a je otevřeno pro veřejnost denně kromě neděle, kdy lidé slaví mši svatou ve svých farnostech. Je zde ustavičná adorace a příležitost k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření. Každý večer se tu hodinu káže Boží slovo a slaví mše svatá. Každou sobotu je veřejnosti k dispozici celodenní duchovní program (modlitby, promluvy, zpovědi, duchovní rozhovory, adorace, mše svatá), který navštěvuje v průměru dva a půl tisíce lidí. V poledne dostanou účastníci zdarma lehký oběd. Poslední týden v měsíci zhruba tisíc lidí dojíždí na čtyřdenní exercicie.

Kapacita tohoto centra je omezená a Pán Bůh vyslyšel modlitby svých dětí a umožnil započetí stavby nového kostela/komunitního centra, které pojme až 3 tisíce lidí.

Slavnostní zahájení stavby

30. května 2022 byla slavnostně zahájena stavba nového komunitního centra.

 

Model nového centra

Průběh stavby nového centra

Videa ze stavby.

 

Průběh stavby nového centra - fotografie

V předvečer požehnání centra

Požehnání nového centra 20. května 2023

Starší fotografie (do května 2018)

Kapacita tohoto centra se plně využívá na duchovní programy, exercicie a sobotní celodenní program.