Farnost Kalimoni

Tato farnost byla založena v roce 1918 misionáři z Kongregace Svatého ducha a byla svěřena Vincentinům v roce 2000. V posledních letech zde byl postaven presbytář a kancelářská budova. V roce 2016 byl vystavěn a vysvěcen kostel Božího milosrdenství, kde jsou uchovávány ostatky sv. Faustyny Kowalské. V současnosti farnost tvoří 750 rodin a dva filiální kostely. Jedná se o pastoračně velmi aktivní farnost, kde se denně slaví dvě mše svaté, v neděli čtyři mše a kněží pravidelně navštěvují věřící rodiny.

Aktualizace z května 2018

Jak farní kostel svaté Terezie z Lisieux, tak nový a velký kostel Božího Milosrdenství jsou o nedělních mších v 7 hodin (anglicky) a v 9.30 hodin (svahilsky) úplně plné. Mše svaté jsou slavnostní s mnoha ministranty, s množsvím zpěvů a tanců a většinou trvají dvě a půl hodiny.