V roce 1979 přicestovali do Tanzánie do města Mbeya první misionáři - P. James Edavazhithara and P. Jacob Athickal - a založili misii otců Vincentinů ve východní Africe. Na počátku svého působení v Africe sloužili Vincentini v pastoraci ve farnostech. Potom se k východoafrické misii na pozvání otce Jamese přidal otec Bill a její záběr se rozšířil.