P. Joseph Jilson VC

Otec Joseph Jilson je římskokatolický kněz a misionář z Kongregace vincentinů (VC). Narodil se 26. července 1981 v Indii jen několik kilometrů od rodiště otce Josepha Billa, velké postavy světové evangelizace. Má tři starší sourozence.

Příkladný život mnoha svatých kněží, s nimiž přicházel do kontaktu, ho ovlivnil natolik, že vstoupil v roce 1998 do semináře Kongregace vincentinů. Během formace objevil své misionářské povolání a v roce 2005 byl poslán do vincentinské misie ve východní Africe. První rok v misiích strávil mladý seminarista z Boží prozřetelnosti s otcem Billem v Entebbe v Ugandě. Doprovázel ho na lidové misie a byl dojat láskou a soucitem, které prokazoval otec Bill Božímu lidu v Africe. Z rukou otce Billa také přijal kněžský hábit, bílou albu.

Po roce stráveném v pastoraci v Entebbe odjel P. Joseph Jilson do Nairobi v Keni studovat teologii. Velkou pomocí ve studiu mu byli P. Anthony Saji a P. George Biju. Po absolvování všech studií byl 29. prosince 2009 vysvěcen na kněze.

V posledních devíti letech sloužil P. Joseph Jilson v pastoraci v různých farnostech, exercičních centrech, nemocnicích a školách a byl také kaplanem v různých řádech a klášterech. Zároveň příležitostně kázal Boží slovo v různých koutech světa.

V prvním roce formace prožil tehdy osmáctiletý seminarista během exercicií do hloubky Boží lásku. Tento životní zážitek, který nelze popsat slovy, mu dodal odvahu a sílu následovat své povolání přes všechny zápasy a těžkosti, zvlášť když mu v roce 2010 onemocněl a posléze zemřel otec.

Všechny získané zkušenosti a prožitky mu pomohly stát se uznávaným duchovním, jehož vyhledávají rodiny s přáním obnovit svůj rodinný život, mladí, kteří touží po duchovním povzbuzení, i lidé v životní krizi. P. Joseph Jilson také pomáhá lidem rozlišovat povolání a formovat je v křesťanské víře.

V r. 2019 byl P. Joseph Jilson pověřen dílem evropské evangelizace a vede v různých zemích Evropy pětidenní exercicie zaměřené na setkání s Pánem Ježíšem. Exercicie se konají v tichu a jsou plně založeny na Písmu svatém. Jednotlivé dny začínají adorací a končí mší svatou, během dne jsou čtyři přednášky s přestávkami na jídlo a odpočinek a modlitba růžence. V Africe nyní působí P. Joseph Jilson v Ugandě jako představený a ředitel exercičního centra v Entebbe.