Vincentinské exerciční centrum, Thika

V roce 2011 začali Vincentini stavět residenční exerciční centrum ve městě Thika, kde žije dvě stě tisíc obyvatel a jež se nachází 40 km severovýchodně od Nairobi. Toto exerciční centrum bylo slavnostně otevřeno 9. října 2011, kdy byla dokončena stavba obřího stanu. 7. června 2013 požehnal pomocný biskup z Nairobi ubytovnu a začaly se zde konat residenční duchovní cvičení.

V současnosti jsou lidem k dispozici dvě residenční duchovní cvičení měsíčně. Kromě toho se tu každý pátek sejde k modlitbě cca dva tisíce lidí a každý první pátek v měsíci se zde až pět tisíc lidí modlí a postí. Každý druhý čtvrtek v měsíci přicházejí stovky lidí na noční bdění.

Toto centrum se dále buduje. Otec George zde slouží od roku 2015.

Aktualizace z května 2018

Toto nádherné exerciční centrum se stále rozvíjí. Hala získala stěny, dlažbu a lepší ozvučení. Byla postavena adorační kaple, kde mohou lidé trávit čas s Pánem Ježíšem od rána do večera. Další úpravy a zlepšení stále probíhají. Lidé sem přicházejí ve stále větším počtu, v průměru se pobytových exercicií účastní 800 lidí, každopátečních programů asi 2.500 lidí a na první pátky přichází 5.000 lidí.

Program tohoto centra na rok 2018 je zde. Otcům vincentinům pomáhá toto exerciční centrum provozovat tým dobrovolníků, kteří pomáhají s organizačními záležitostmi a starají se o účastníky programů (registrace, ubytování, stravování atd.).

Postřehy návštěvníka z Evropy: lidé jsou poslušní a zdvořilí. Zvládnout takové velké množství lidí je náročné, ale Keňané dobře spolupracují. Zachovávají mlčení, modlí se, trpělivě stojí frontu na jídlo, řídí se pokyny organizátorů a spokojí se s omezeným pohodlím během pobytových exercicií. A ještě jedna věc - mají víru a milují Pána Ježíše. Důvěřují Mu a On pro ně může dělat zázraky. Během procesí s Eucharistií kladou své oděvy na zem, aby na ně mohl vstoupit kněz, který nese Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti, aby tak byly jejich oděvy požehnány a oni je mohli vzít lidem, kteří se nemohou do exercičního centra Thika dostavit osobně.