Farnost Katubuka, Kigoma

Na tomto místě začal otec Bill v roce 1992 svou misijní službu ve východní Africe. V roce 1993 se začal stavět kostel s kapacitou 1800 lidí a v roce 2000 byl vysvěcen. V roce 2011 byla vedle kostela postavena adorační kaple. V této farnosti je asi 11 000 lidí a kromě hlavního kostela zahrnuje i pět filiálních kostelů. Místní farní komunita nyní staví střední školu.

Aktualizace z května 2018

Kigoma leží na břehu nádherného jezera Tanganyika, které je druhým nejhlubším jezerem na světě.
V lednu 2018 byly otevřeny první dvě třídy nové střední školy, studuje zde nyní 87 studentů. Tato střední škola je počinem farní komunity. S Boží pomocí se bude dále rozšiřovat.
Po každé ranní mši svaté ve farním kostele (začíná v 6.30 hod.) je přenesena Eucharistie do adorační kaple, která je přístupná až do večera.