Otec Bill přišel poprvé do Ugandy v roce 2002, aby vedl exercicie. Tuto zemi a její lid si zamiloval a našel zde úrodnou půdu pro Boží slovo.