Domov pro chlapce, Kayunga, Masaka

Bůh si posloužil láskou otce Anthonyho k chudým a inspiroval ho k založení tohoto quasi sirotčince. 3. února 2011 započala výstavba a 14. ledna 2012 byl domov pro chlapce slavnostně otevřen a požehnán. Sestává z místnosti na spaní, jídelny, kaple, studovny a pokojů pro personál. Je tu postaráno o padesát chlapců školního věku, kterým se dostává katolické výchovy a formace, chodí do základní školy v sousedství a připravují se na zodpovědný život. Ti, kteří skončí školu s dobrým prospěchem, dostávají finanční podporu na další studia a učení. Toto centrum zároveň zajišťuje duchovní péči o zdejší oblast.

Aktualizace z května 2018

Na začátku roku 2018 byli do Domova přijati noví chlapci, asi polovina z nich jsou nově příchozí. Jelikož zažili pouze zdrcující chudobu, je pro ně tento dům rájem. Mají kde bydlet, dostávají najíst, mohou chodit do školy. Na druhou stranu není jejich formace jednoduchá - musejí se naučit anglicky, musejí pilně studovat, modlit se a pracovat, ale mají čas i na hru a sledování televize. Od roku 2018 je možná adopce chlapců na dálku (více informací si vyžádejte na e-mailu anthony2010@seznam.cz). 

Velký pozemek kolem domova je využíván pro chov domácích zvířat a pěstování kávovníků. Kávovníky jsou vzrostlé a nesou hojnou úrodu. Jsou pravidelně zavlažovány rozstřikovačem, voda je čerpána z bažiny v údolí.

V březnu 2018 začala výstavba mariánské jeskyně, která bude požehnána 17. června 2018.