"Nižší" seminář, Mitemula, Masaka

Vincentini začali přijímat místní povolání v roce 2013. Na pozemku o velikosti 56 ha původně určeném k pěstování ovoce a zeleniny pro dům pro chlapce postavili vlastní "nižší" seminář. Byl požehnán 13. června 2015 ve svátek Neposkvrněného srdce Panny Marie a pojme třicet seminaristů. Nezastavěná plocha rozsáhlého pozemku se používá pro pěstování kávy a ovoce.

Aktualizace z května 2018

V tomto semináři nyní studuje 13 seminaristů ve dvou ročnících. Po absolvování tohoto nižšího semináře přejdou seminaristé do noviciátu ve Vikindu v Tanzánii.

Ohromný pozemek se využívá k pěstování kávy, různého ovoce a zeleniny a k chování domácích zvířat. Dole v údolí je fotbalové hřiště a nahoře vedle semináře je volejbalové hřiště.