Misijní stanice Vikindu, Dar es Salaam

Zde se nachází tzv. mateřský dům Vincentinské africké misie, protože je první budovou ve vlastnictví Kongregace Vincentinů, kterou v Africe misionáři postavili. Otec Bill dostal tento pozemek v roce 1996 jako dar od jednoho účastníka jeho duchovních cvičení se záměrem vybudovat zde duchovní centrum. Týden před svou smrtí (březen 2008) požehnal otec Bill základní kámen exercičního centra a v roce 2017 se ve Vikindu - zatím ještě v blízkém hostelu - konaly první exercicie.

V současnosti je zde farnost s devíti filiálními kostely a noviciát pro africké seminaristy.

Aktualizace z května 2018

Tato misie se rozrůstá díky tomu, že se do oblasti přistěhovává stále více lidí. Čtyřikrát ročně se na koleji sestřiček vincentek konají pobytové exercicie.
V současnosti jsou ve Vikindu tři novicové. James a Kevin pocházejí z Keni a Ventino je z Ugandy. Mají v sobě hlubokou zbožnost a veliký zápal pro Krista. Kéž je náš dobrý Pán uchovává ve svém srdci a učiní z nich svaté kněze!
Filiální kostel ve Vianzi ještě není dokončený, ale lidé se tam scházejí každou neděli k modlitbě a chvalám. V jiném filiálním kostele (Malera) jsou mše svaté slouženy jednou měsíčně.