Skip to main content

Celosvětová misie otce Billa pokračuje

Vítejte na oficiálních webových stránkách nástupců P. Billa

Rozjímání P. Anthonyho o Velikonočním Triduu zdePřejeme Vám požehnané Velikonoce 2021!

Během velikonočních oslav si Pán k sobě na věčnost povolal v sobotu 10. dubna 2021 P. Joye Luku VC. Jsme smutní a truchlíme, a zároveň se radujeme, že je otec Joy už DOMA a s Pánem Ježíšem. O otci Joyovi a jeho pohřbu se dočtete zde. Pán Bůh zaplať za Vaše cenné modlitby!

Milí přátelé,

vítejte na stránkách věnovaných evangelizaci a misijní činnosti, kterou s Boží pomocí konají otec Anthony Saji VC a otec Joseph Jilson VC, římskokatoličtí kněží a misionáři z Kongregace vincentinů - provincie Marymatha, nástupci světoznámého otce Billa.

Tyto stránky vám sdělují, kdo je otec Bill, zakladatel tohoto díla, a seznamují vás s P. Anthonym a P. Josephem, kteří v tomto díle pokračují a úpěšně přinášejí Ježíše lidem celého světa. Dočtete se zde, jak působí otcové vincentini ve východní Africe (TanzánieKeňaUganda) a jak můžete toto dílo podpořit.

V oddílu Aktuálně se dozvíte o událostech několika posledních týdnů a o všech novinkách a plánech do budoucna.

V oddílu Kontakty je uvedeno spojení na zástupce této misie v České republice. Pište nám či volejte, těšíme se na společné budování Božího království v naší zemi.

Kéž vám Bůh hojně žehná!