Skip to main content

Celosvětová misie otce Billa pokračuje

Vítejte na oficiálních webových stránkách nástupců P. Billa

Termíny exercicií s otci vincentiny v ČR v roce 2019

exercicie pro mladé rodiny s dětmi: 19. - 24. srpen, Koclířov u Svitav, vede P. Joseph Jilson
exercicie pro svobodné mladé do 30 let: 26. - 31. srpen, Štěkeň u Strakonic, vede P. J. Jilson (plakátek zde), mše sv. s modlitbou za uzdravení přístupná veřejnosti bude slavena v sobotu 31. srpna 2019 v 11.30 hod. (plakátek zde)

exercicie pro všechny: 17. - 22. září, Hrotovice u Třebíče, vede P. Anthony Saji (plakátek zde), mše sv. s modlitbou za uzdravení přístupná veřejnosti bude slavena v neděli 22. září 2019 v 11.30 hod. (plakátek zde)

Prosíme o trpělivost, stránky se postupně aktualizují.

Milí přátelé,

vítejte na stránkách věnovaných evangelizaci a misijní činnosti, kterou s Boží pomocí konají otec Anthony Saji VC a otec George Biju VC, římskokatoličtí kněží a misionáři z Kongregace vincentinů - provincie Marymatha, nástupci světoznámého otce Billa.

Tyto stránky vám sdělují, kdo je otec Bill, zakladatel tohoto díla, a seznamují vás s P. Anthonym a P. Georgem, kteří v tomto díle pokračují a úpěšně přinášejí Ježíše lidem celého světa. Dočtete se zde, jak působí otcové vincentini ve východní Africe (TanzánieKeňaUganda) a jak můžete toto dílo podpořit.

V oddílu Aktuálně se dozvíte o událostech několika posledních týdnů a o všech novinkách a plánech do budoucna.

V oddílu Kontakty je uvedeno spojení na zástupce této misie v České republice. Pište nám či volejte, těšíme se na společné budování Božího království v naší zemi.

Kéž vám Bůh hojně žehná!


Fotografie z posledních progamů realizovaných v Evropě jsou zde