Otec George Biju VC

Otec George Biju je knězem z Kongregace vincentinů (VC). Narodil se 12. března 1980 v Ayyampuzha v Kerale 
v Indii ve zbožné křesťanské rodině. Tatínek Antony je farmářem a maminka Annie ženou v domácnosti. 
P. George Biju je nejstarší ze tří dětí. Oba jeho bratři již mají vlastní rodiny. P. George Biju se od dětství chtěl stát knězem. Nejdříve ho ke kněžství vybízela jeho babička, velká ctitelka Panny Marie. Jeho teta - sestra z otcovy strany - je řeholnicí (klariskou) a i ona měla velký vliv na jeho rozhodování. Také jeho služba u oltáře jako ministranta, blízkost faráře a řeholnic z rodné farnosti - Kannimangalam v diecézi Ernakulam-Angamaly - ho přiměly stát se knězem. A další důležitý motiv - duchovní obroda v životě jeho otce, kterou prožil díky exerciciím vedeným otci vincentiny, proměnila jeho rodinu v rodinu bohabojnou a založenou na modlitbě.

P. George Biju chtěl nejprve vstoupit do diecézního semináře, ale Boží prozřetelnost ho přivedla do Kongregace vincentinů. Do vincentinského semináře vstoupil v roce 1997 spolu s P. Anthonym Sajim a strávili spolu na studiích devět z deseti let. V pátém roce semináře byli oba vybráni pro africkou misii. To je ještě více sblížilo. Když se připravovali na cestu do Afriky, navštívil jejich seminář v Bangalore otec Bill a povzbudil je k misijnímu působení. O. George stále s vděčností pamatuje na povzbuzení a podporu, které se mu dostalo od otce Billa, když působil 
v misiích jako seminarista i jako mladý kněz. V roce 2008 byl kaplanem ve farnosti Uvinza v Tanzánii a zde dostal milost setkat se s otcem Billem naposledy, pouhý týden před jeho smrtí.

P. George Biju vždy obdivoval dílo evangelizace otce Billa a jeho nástupce, kterým je P. Anthony Saji. 
Říká, že se za ně a za všechny účastníky tohoto díla často modlil. Zároveň přiznává, že si neuměl představit, 
že by kdy byl součástí této misie.

Pár údajů ze života P. George Biju VC

Teologický konvikt: Christu Nivas Vincentian Minor Seminary, Kochi, Indie 

Noviciát: Vincentian Novitiate, Wayanad, Indie       

První časné sliby: 22. 5. 1999

Filosofie: De Paul institut náboženství a filosofie, Bangalore, Indie 

Praxe: Vincentinský dům, Dar es Salaam, Tanzánie     

Teologie: Blessed Bakanja Collage, Nairobi, Keňa  

Biblická studia: Tangaza College, Nairobi, Keňa

Věčné sliby: 3. července 2004

Kněžské svěcení: 19. dubna 2007

Kaplan: Farnost sv. Františka Xaverského, Uvinza, diecéze Kigoma, Tanzánie, červen 2007 – prosinec 2008

Ekonom: Vincentinský dům, Uvinza, Tanzánie, červen 2007 – červen 2010

Farář: Farnost sv. Františka Xaverského, Uvinza, diecéze Kigoma, Tanzánie, leden 2009 – červen 2012

Licenciát z morální teologie: Academia Alfonsiana, Řím, Itálie

Ekonom: Vincentinský dům, Řím, Itálie (červenec 2012 – červen 2013)

Představený: Vincentinský dům, Řím, Itálie (červenec 2013 – červen 2014)

Od září 2014 Vincentinské duchovní centrum, Lavington, Nairobi, Keňa

Od května 2015 Vincentinské exerciční centrum, Thika, Keňa

Od května 2016 poradce regionálního představeného východoafrického Regionu Nejsvětějšího srdce