V misii otce Billa pokračují P. Anthony a P. George

Vítejte na oficiálních webových stránkách nástupců P. Billa, jimiž jsou P. Anthony Saji
a P. George Biju

14. března vzpomínáme 10. výročí úmrtí otce Billa

Děkuji Ti, Ježíši, chválím Tě, Ježíši, za otce Billa a jeho velikou lásku k Tobě a k lidem!

Při této příležitosti probíhají setkání spojená s promítáním fotografií z vincentinských misií. Podrobnosti najdete zde.

V Ugandě se při příležitosti výročí otce Billa uskutečnily od 7. do 11. března exercicie v Entebbe - Katabi a 14. března byl realizován speciální program v Chrámu Zázračné medailky v Entebbe, kde je otec Bill pohřben. Fotografie jsou zde.

Otče Bille, přimlouvejte se za nás!

 

Milí přátelé,                                             Harmonogram na rok 2018 je zde

vítejte na stránkách věnovaných evangelizaci a misijní činnosti, kterou s Boží pomocí konají otec Anthony Saji VC a otec George Biju VC, římskokatoličtí kněží a misionáři z Kongregace vincentinů - provincie Marymatha, nástupci světoznámého otce Billa.

Tyto stránky vám sdělují, kdo je otec Bill, zakladatel tohoto díla, a seznamují vás s P. Anthonym a P. Georgem, kteří v tomto díle pokračují a úpěšně přinášejí Ježíše lidem celého světa. Dočtete se zde, jak působí otcové vincentini ve východní Africe (Tanzánie, Keňa, Uganda) a jak můžete toto dílo podpořit.

V oddílu Aktuálně se dozvíte o událostech několika posledních týdnů a o všech novinkách a plánech do budoucna.

V oddílu Kontakty je uvedeno spojení na zástupce této misie v České republice. Pište nám či volejte, těšíme se na společné budování Božího království v naší zemi.

Kéž vám Bůh hojně žehná!